Skjul søk

J-170-2018: (Utgått) Forskrift om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad

Erstatter: J-167-2018

Erstattet av: J-191-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.09.2018

Publisert: 21.09.2018

Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. september 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

 I

I Fiskeridirektoratets forskrift 20. september 2018 om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad gjøres følgende endring:

§ 2 (ny) skal lyde:

 Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Sveinsgrunnen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 69 grader 34,0 minutter. Øst 016 grader 05,0 minutter.
 2. Nord 69 grader 40,0 minutter. Øst 016 grader 00,0 minutter.
 3. Nord 69 grader 43,0 minutter. Øst 016 grader 20,0 minutter.
 4. Nord 69 grader 38,0 minutter. Øst 016 grader 28,5 minutter.
  herfra langs 12 mils grensen tilbake til posisjon 1.

 Gjeldende § 2 blir ny § 3.

 II

 Forskriften trer i kraft straks.

 Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. september 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

§ 1

Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Røstbanken utenfor Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 68 grader 20,0 minutter. Øst 011 grader 10,0 minutter.
 2. Nord 68 grader 27,0 minutter. Øst 011 grader 32,0 minutter.
 3. Nord 68 grader 30,0 minutter. Øst 012 grader 00,0 minutter.
 4. Nord 68 grader 25,0 minutter. Øst 012 grader 15,0 minutter.
 5. Nord 68 grader 12,0 minutter. Øst 011 grader 36,0 minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

§ 2

Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Sveinsgrunnen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 69 grader 34,0 minutter. Øst 016 grader 05,0 minutter.
 2. Nord 69 grader 40,0 minutter. Øst 016 grader 00,0 minutter.
 3. Nord 69 grader 43,0 minutter. Øst 016 grader 20,0 minutter.
 4. Nord 69 grader 38,0 minutter. Øst 016 grader 28,5 minutter.
  herfra langs 12 mils grensen tilbake til posisjon 1.

§ 3

Forskriften trer i kraft straks.

HJ/EW