Skjul søk

J-145-2017: (Utgått) Forskrift om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad

Erstatter: J-120-2017

Erstattet av: J-161-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 05.09.2017

Publisert: 05.09.2017

Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 5. september 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

 I

 I Fiskeridirektoratets forskrift 22. juni 2017 om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad gjøres følgende endring:

 § 1 (endret) skal lyde:

 Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Fugløybanken utenfor Troms, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset av rett linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 70 grader 12,5   minutter.  Øst 017 grader 53,2  minutter.
 2. Nord 70 grader 22,0   minutter.  Øst 017 grader 18,0  minutter.
 3. Nord 70 grader 27,0   minutter.  Øst 018 grader 00,0  minutter. 
 4. Nord 70 grader 22,6   minutter.  Øst 018 grader 14,5  minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

 II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

-----------------

 Forskrift om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. juni 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47. 

§ 1 

Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Fugløybanken utenfor Troms, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset av rett linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 70 grader 12,5   minutter.  Øst 017 grader 53,2  minutter.
 2. Nord 70 grader 22,0   minutter.  Øst 017 grader 18,0  minutter.
 3. Nord 70 grader 27,0   minutter.  Øst 018 grader 00,0  minutter. 
 4. Nord 70 grader 22,6   minutter.  Øst 018 grader 14,5  minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

§ 2

Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Røstbanken utenfor Nordland, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset av rett linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 68 grader 14,5 minutter.      Øst 010 grader 51,0 minutter.
 2. Nord 68 grader 27,0 minutter.      Øst 011 grader 28,5 minutter.
 3. Nord 68 grader 31,5 minutter.      Øst 012 grader 00,7 minutter.
 4. Nord 68 grader 31,5 minutter.      Øst 012 grader 36,0 minutter.
 5. Nord 68 grader 10,5 minutter.      Øst 011 grader 54,5 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 3

Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Vesterålsbanken utenfor Nordland, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset av rett linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 68 grader 53,5 minutter.      Øst 013 grader 19,2 minutter.
 2. Nord 69 grader 15,0 minutter.      Øst 014 grader 30,0 minutter.
 3. Nord 69 grader 12,0 minutter.      Øst 014 grader 40,0 minutter.
 4. Nord 68 grader 51,0 minutter.      Øst 013 grader 50,3 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

 § 4 

Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nordøst på Snaget utenfor Finnmark, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset av rett linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 71 grader 03,2 minutter.      Øst 021 grader 50,5 minutter.
 2. Nord 71 grader 09,0 minutter.      Øst 021 grader 22,0 minutter.
 3. Nord 71 grader 14,0 minutter.      Øst 021 grader 53,5 minutter.
 4. Nord 71 grader 10,5 minutter.      Øst 022 grader 06,0 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

 § 5 

Forskriften trer i kraft straks.

HJ/EW