Skjul søk

J-115-2018: (Utgått) Forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann

Erstatter: J-104-2018

Erstattet av: J-184-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.06.2018

Publisert: 13.06.2018

Forskrift om endring i forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 13. juni 2018 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, forskrift 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon 1. september 1999:

 I

 I Fiskeridirektørens forskrift 20. september 2000 om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann gjøres følgende endring:

 § 3 oppheves.

 Gjeldende § 4 blir ny § 3.

 

II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

----------------------

Forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann.

Fiskeridirektøren har den 20. september 2000 i medhold av lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, fastsatt følgende forskrift:

§ 1

Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område rundt Kvitøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 77 grader 53,0 minutter. Øst 029 grader 11,0 minutter.
 2. Nord 79 grader 30,0 minutter. Øst 026 grader 14,0 minutter.
 3. Nord 80 grader 25,0 minutter. Øst 028 grader 25,0 minutter.
 4. Nord 80 grader 25,0 minutter. Øst 034 grader 57,0 minutter.
 5. Nord 78 grader 40,0 minutter. Øst 034 grader 13,0 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

§ 2

 Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område langs kanten av 81. breddegrad, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 81 grader 00,0 minutter. Øst 018 grader 15,0 minutter.
 2. Nord 81 grader 13,7 minutter. Øst 018 grader 01,1 minutter.
 3. Nord 81 grader 34,7 minutter. Øst 030 grader 45,0 minutter.
 4. Nord 81 grader 20,0 minutter. Øst 031 grader 39,3 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

§ 4

Denne forskrift trer i kraft straks.

HJ/EW