Skjul søk

J-112-2018: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-165-2017

Erstattet av: J-125-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.06.2018

Publisert: 12.06.2018

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 12. juni 2018 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon 1. september 1999.

 I

I Fiskerdirektoratets forskrift 9. august 2017 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

§ 2 (ny) skal lyde:

 Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nord for Bjørnøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 74 grader 50,5 minutter. Øst 018 grader 51,0 minutter.
 2. Nord 74 grader 53,0 minutter. Øst 018 grader 10,0 minutter.
 3. Nord 75 grader 00,0 minutter. Øst 018 grader 10,0 minutter.
 4. Nord 75 grader 00,0 minutter. Øst 019 grader 30,0 minutter.
 5. Nord 74 grader 50,0 minutter. Øst 019 grader 30,0 minutter.
  herfra langs 20 milsonen ved Bjørnøya tilbake til posisjon 1.

Gjeldende § 2 blir ny § 3.

 II

 Forskriften trer i kraft straks.

 Forskriften lyder etter dette:

 -----------

Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard      

 Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. august 2017 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon 1. september 1999.

 § 1

Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Storfjordbanken, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 76 grader 52,0   minutter.  Øst 024 grader 32,0  minutter.
 2. Nord 77 grader 00,0   minutter.  Øst 024 grader 27,0  minutter.
 3. Nord 77 grader 00,0   minutter.  Øst 025 grader 00,0  minutter. 
 4. Nord 76 grader 52,0   minutter.  Øst 025 grader 00,0  minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

§ 2

 Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nord for Bjørnøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 74 grader 50,5 minutter. Øst 018 grader 51,0 minutter.
 2. Nord 74 grader 53,0 minutter. Øst 018 grader 10,0 minutter.
 3. Nord 75 grader 00,0 minutter. Øst 018 grader 10,0 minutter.
 4. Nord 75 grader 00,0 minutter. Øst 019 grader 30,0 minutter.
 5. Nord 74 grader 50,0 minutter. Øst 019 grader 30,0 minutter.
  herfra langs 20 milsonen ved Bjørnøya tilbake til posisjon 1.

§ 3

 Forskriften trer i  kraft straks.

HJ/EW