Skjul søk

J-107-2018: (Utgått) Forskrift om at minstemål på 35 cm ikke lenger skal gjelde for notfanget sei i området mellom 62° N og 66° 33′ N i 2018

Erstatter: J-72-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 04.06.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Publisert: 05.06.2018

Forskrift om at minstemål på 35 cm ikke lenger skal gjelde for notfanget sei i området mellom 62° N og 66° 33′ N i 2018

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 4. juni med hjemmel i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 43:

§ 1

I fisket etter sei med not i området mellom 62° N og 66° 33′ N skal minstemålet på 35 cm ikke lenger gjelde.

§ 2

Denne forskrift trer i kraft fra og med mandag 4. juni 2018 og gjelder til og med 31. desember 2018.

EHM/EW