Skjul søk

J-103-2018: (Utgått) Forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark

Erstatter: J-100-2018

Erstattet av: J-134-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 31.05.2018

Publisert: 31.05.2018

Forskrift om endring av regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 31. mai 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47:

 I

 I Fiskeridirektoratets forskrift 10. april 2018 om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark gjøres følgende endring:

 § 3 (ny) skal lyde:

 Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område på Reian i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 71 grader 10,0 minutter. Øst 027 grader 17,1 minutter.
 2. Nord 71 grader 12,0 minutter. Øst 027 grader 17,1 minutter.
 3. Nord 71 grader 12,0 minutter. Øst 027 grader 28,5 minutter.
 4. Nord 71 grader 10,0 minutter. Øst 027 grader 28,5 minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

Gjeldende § 3 blir ny § 4.

 II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

-------------

Forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 10. april 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47:

§ 1

Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område på Opnan i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 71 grader 07,7 minutter. Øst 026 grader 01,8 minutter.
 2. Nord 71 grader 08,2 minutter. Øst 026 grader 08,5 minutter.
 3. Nord 71 grader 05,5 minutter. Øst 026 grader 10,0 minutter.
 4. Nord 71 grader 04,9 minutter. Øst 025 grader 58,4 minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

§ 2

 Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område på Sværholt i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 70 grader 58,2 minutter. Øst 026 grader 40,4 minutter.
 2. Nord 70 grader 59,8 minutter. Øst 026 grader 42,5 minutter.
 3. Nord 70 grader 56,3 minutter. Øst 026 grader 47,3 minutter.
 4. Nord 70 grader 56,1 minutter. Øst 026 grader 43,3 minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

§ 3

 Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område på Reian i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 71 grader 10,0 minutter. Øst 027 grader 17,1 minutter.
 2. Nord 71 grader 12,0 minutter. Øst 027 grader 17,1 minutter.
 3. Nord 71 grader 12,0 minutter. Øst 027 grader 28,5 minutter.
 4. Nord 71 grader 10,0 minutter. Øst 027 grader 28,5 minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

 § 4

Forskriften trer i kraft straks.

HJ/EW