Skjul søk

J-219-2017: Forskrift om stenging av indre deler av Reisafjorden i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild

Gyldig fra: 27.11.2017

Publisert: 30.11.2017

Forskrift om stenging av indre deler av Reisafjorden i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet region Nord den 27.11.2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 19. desember 2016 nr. 1713 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2017 § 21.

§ 1

 Alt fiske etter norsk vårgytende sild er forbudt i et område på Reisafjorden i Troms sør for en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 56,3 minutter. Øst 021 grader 03,0 minutter
  2. Nord 69 grader 56,1 minutter. Øst 021 grader 11,1 minutter

 § 2

 Forskriften trer i kraft straks.

------------------

NWA/EW