Skjul søk

J-192-2018: oppheving av forskrift om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad

Erstatter: J-191-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.11.2018

Publisert: 09.11.2018

Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. november 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

 I

Fiskeridirektoratets forskrift 20. september 2018 om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad oppheves.

II

Forskriften trer i kraft straks.

HJ/EW