Stopp i fisket etter torsk nord for 62°N for fartøy i åpen gruppe

Fiskeridirektøren har i dag besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotetillegg for fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62°N. 

Beslutningen har virkning fra og med mandag 25. mars. Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 24. mars klokken 23:59.  

Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter.

Henvendelser: Jørgen Blix Nicolaysen / Ingvild Bergan / Guro Gjelsvik, 996 44 225 / 997 96 722 / 900 638 39

Oppdatert: 22.03.2019