Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut:

  • Det innføres fritt fiske etter hyse for alle fartøy i lukket gruppe som fisker med konvensjonelle redskap.
  • Konvensjonelle havfiskefartøy gis en kvoteøkning på 20 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 137 tonn hyse pr. kvotefaktor.
  • Torsketrålerne gis en kvoteøkning på 10 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 430 tonn hyse pr. kvotefaktor.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Jørgen Blix Nicolaysen 480 90 328,, Ingvild Bergan 997 96 722, Synnøve Liabø 468 02 971

Oppdatert: 15.03.2019