Økt delkvoteenhet i EU-sonen for fartøy med pelagisk-/eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter kolmule i 2019

Delkvoteenheten i EU-sonen for fartøy med pelagisk-/eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter kolmule i 2019 økes til 2,63 fra og med i dag, 2. april 2019.

Henvendelser: Kjetil Gramstad, 94142455

Oppdatert: 02.04.2019