Økt delkvoteenhet for kolmuletrål i fisket etter kolmule i eu-sonen i 2019

Delkvoteenheten i EU-sonen i fisket etter kolmule i 2019 for fartøy med kolmuletråltillatelse økes til 5 847 fra og med i dag, 15. mars 2019.

Henvendelser: Kjetil Gramstad, 941 42 455

Oppdatert: 15.03.2019