Forskrifter og veiledere

Plikten til å posisjonsrapportere og elektronisk rapportere fangst- og aktivitetsdata fremgår av forskrifter gitt med hjemmel i havressursloven. Fiskeridirektoratet har i tillegg laget veiledere som på en enkel måte skal beskrive rapporteringskravene i ulike situasjoner.

Listen nedenfor gir en samlet oversikt over de viktigste forskriftene og instruksene for posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fartøy. Veilederne er basert på spørsmål fra næringen.

 

 

Oppdatert: 15.01.2016