Melder ikke ut faststående fiskeredskaper i Lofoten

Fiskeridirektoratet har fått mange henvendelser om faststående redskap som ikke er meldt ut til kystvaktsentralen.

Fiskeridirektoratet oppfordrer alle som har tatt opp faststående redskap om å sjekke at redskapet er meldt tatt opp hos kystvaktsentralen.

Innmeldt redskap som ikke er i fiske og ikke meldt ut, gjør det vanskeligere for de som driver fiske som omfatter den lokale reguleringen. 

Oppdatert: 01.04.2019