Skjul søk

Utvida røktingsplikt

29.05.2020

Frå 1. juni er det krav om utvida røkting av fiskereiskap som står i sjøen. Garn, liner og teiner skal røktast minimum ei gong per veke dersom ikkje anna er bestemt.

Ny brukervennlig kartløsning

28.05.2020

Hvor mange oppdrettslokaliteter er det i min kommune og hvor ligger de? Og hvordan er miljøtilstanden i dem? Dette er noen av mange spørsmål vårt nye kartverktøy kan gi svar på. 70 datasett kan ses i kart og grafikk og lastes ned i ulike format.

Kontroll av levendelagring av torsk i 2020

20.05.2020

Fiskeridirektoratet har vinteren 2020 fulgt opp levendelagring av torsk med kontroller på sjøen og kontroll på anleggene. Kontrollene har først og fremst vært rettet mot dyrevelferd, journalføring, telling av fisk og seddelføring.

Lofotfiskere: Meld ut redskapen!

17.04.2020

Det er fremdeles fiske etter skrei i Lofoten, men frustrasjonen er stor over fiskere som ikke melder ut redskapene sine når de er ferdig med fisket. De kan dermed hindre andre i å sette redskapene på ledige felt.