Du er her:
 

Landing og mottak

 

Kjøperregistrering

 

Kaisal

 

Reaksjonar ved regelbrot

 

Internasjonalt kontrollarbeid

 

Ulovleg fiske

 

Norsk FMC

 

Nasjonal risikovurdering

 

Transitt

Ressurskontroll

Oppdatert: 13.11.2014

Ressurskontrollen er summen av de tiltakene som bidrar til å nå målet om høsting i overensstemmelse med fastsatte nasjonale og internasjonale reguleringsbestemmelser. Ressurskontrollen skal også sikre at regelverket blir fulgt og dermed bidra til like rammevilkår for alle som utøver fiske.

Ressurskontrollen skjer på havet, ved landing, i produksjonsbedriften, ved transport, eksport og i samarbeid med andre land.

Fiskeridirektoratet har overordnet ansvar for ressurskontrollen sammen med salgslagene og Kystvakten.

Ressurskontrollen baseres på en nasjonal risikovurdering, som utarbeides i samarbeid mellom Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene.