Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Registre og skjema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Kartverktøyet

 

Areal og miljø

 

Tema

 

Dokumenter

 

Salgslagenes sider

 

Økosystembasert forvaltning

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet 2017

Les saksdokumenter og innspill fra reguleringsmøtet 8. og 9. november.

 brislinglevering1-scanfishphoto

Landing og mottak

For å sikre at opplysningene på landings- og sluttsedlene er korrekte, setter landingsforskriften krav til vekt og veiing, journalføring og adskillelse, merking og lagring. 

Nyheter

23.02.2018 | Yrkesfiske

Oppfordrer til aktsomhet i loddefisket

Fiskeridirektoratet oppfordrer flåten om å utvise ekstra aktsomhet i loddefisket og gjøre de tiltak som er mulig for å redusere bifangst av torsk. I områder med mye innblanding av ung sild skal førtøyene forlate området.

22.02.2018 | Yrkesfiske

2,5 millioner til selfangsten i 2018

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vest- eller Østsisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2018, kan nå søke om tilskudd. Det er avsatt totalt 2,5 millioner kroner og søknadsfristen er 5. mars.

30.01.2018 | Yrkesfiske

Klart for påmelding til distriktskvoteordningen

Fiskeridirektoratet åpner nå for påmelding til distriktskvote-ordningen for torsk nord for 62°N for 2018. Fartøy i kystfiskeflåten kan delta. Påmeldingsfrist er 15. april, og fisket begynner 1. mai.

24.01.2018 | Yrkesfiske

Kvotebytteordning i 2018

I 2018 kan norske fartøy bytte lodde i Barentshavet mot enten lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen eller kolmule.

Se alle nyheter