Gunnstein Bakke

E-post: gunnstein.bakke@fiskeridir.no

Telefonnummer: 991 05 452

Stilling:

Avdeling/seksjon: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Mareano, bunnhabitat, kystnære fiskeridata, verneområder, nasjonalparker, miljømerking, internasjonale RFMO

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen