Nye fredningsområder for hummar

I indre deler av Sognefjorden blir det no langt tryggare å vere hummar ved at det blir innført 16 områder av varierande storleik der det skal vere forbode å fiske hummar.

Samstundes vert det innført hummarfredning i eit område ved Trollsøy i Austevoll i Hordaland og to områder i Flekkefjord i Vest-Agder. Vedtaket om fredning eller forbod mot enkelte reiskapar som teinet og ruser vert gjort gjeldande frå og med 1. oktober og på ubestemt tid.

Hummar er ein truga bestand og det er innført ei rekkje tiltak for å redusere fiskepresset på hummar. Innføring av fredningsområder har vist seg å ha god effekt og talet på hummar har vakse i dei områda som no har vore stengt for hummarfiske i nokre år.

Forbod mot teiner og ruser

I praksis vil heile Lustrafjorden, heile Aurlandsfjorden, mesteparten av Sogndalsfjorden og Barsnesfjorden vere stengt for hummarfiske. I tillegg vil mindre områder langs Sognefjorden i Lærdal, Leikanger, Vik, Balestrand og Høyanger kommunar ha forbod mot garn, ruser og teiner.

Forbodet i Sognefjorden gjeld frå lågaste vasstand ned til 50 meter djup og det betyr at folk kan bruke teiner og ruser dersom desse er satt djupare enn 50 meter. Du kan lese meir om dette i forskrifta og ved å sjå på kartet over områda.

Austevoll og Flekkefjord

Ved Trollsøy nord i Austevoll kommune er det eit lite område der det frå 1. oktober vil vere forbode å bruke andre reiskapar enn handsnøre (inkludert fiskestang og dorg), juksa og snurpenot. Samme regulering gjeld for dei to områda Kjellenes/Krågeholman og Byfjorden/Grisefjorden i Flekkefjord.

Oppdatert: 28.09.2018