Du er her:
 

Reiskap

Garn, teiner, ruser, merking ...

 

Meld tapt og funne reiskap

Bruk appen «Fritidsfiske»

 

Minstemål

 

Turistfiske i Noreg

 

Sal og utførsel

 

Ferdsel ved oppdrettsanlegg

 

Freda artar

 

Utvalde artar

 

Skjema – fritidsfiske

 Torsk. Foto © Fiskeridirektoratet

Vern av kysttorsk i sør

Frå og med 15. juni blir det forbode å fiske torsk i Oslofjorden.

Melde om tapte fiskereiskapar

Korleis kan fritidsfiskarar melde frå om tapte fiskereiskapar? Sjå video frå Clean Nordic Oceans.

Film om reglane i fritidsfiske

Sjekk også ut YouTube-kanalen vår med mange andre fine filmar - om hummarfiske, minstemål, freding, lovlege reiskapar, turistfiske og spøkelsesfiske. På norsk, engelsk og tysk. 

 

Gje oss melding

Oppdagar du at noko ikkje er i orden, set vi stor pris på om du varslar oss.

Nyheter

05.04.2019 | Fritidsfiske

Nye retningslinjer for turistfiske etter kongekrabbe

Turistbedrifter i Øst-Finnmark får også i år anledning til å fangste kongekrabbe etter om lag same lest som før. Men Fiskeridirektoratet har endret noe av retningslinjene for å kunne ta del i denne ordningen.

Se alle nyheter