Du er her:
 

Tildeling og tillatelser

 

Drift og tilsyn

 

Akvakulturloven og forskrifter

 

Delt kunnskap og erfaring

 

Statistikk - akvakultur

 

Tema

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Produksjonsområder akvakultur 2017

Kapasitetsøkning 2017/2018

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 22.desember 2017 ny forskrift for å tilby vekst for produksjonskapasitet i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2018.

 Illustrasjon Havbruksfondet CC Foto: David Lebech

Havbruksfondet

Fra og med 2016 skal 80 % av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner). Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

 Utviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over søkere og tildelinger.

 

Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 55 23 83 37 / 911 03 277

 

Rømming

Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbeid, fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen.

 

Visningsanlegg

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

 

Landbaserte anlegg

Forskriften stiller krav til innehavere av akvakulturtillatelse og produsenter, leverandører, sertifiseringsorganer, prosjekterende og utførende foretak og inspeksjonsselskaper tilknyttet landbaserte akvakulturanlegg.

Nyheter

20.04.2018 | Akvakultur

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt Grimstad Holding AS avslag på søknaden om sju utviklingstillatelser til "Akvarium", bulkbåt som lukket oppdrettsanlegg.

18.04.2018 | Akvakultur

To rapporter etter rømminger i 2017

Rapportene om miljøovervåking og uttak av rømt oppdrettsfisk i vassdrag etter to rømmingshendelser i 2017 er nå klar. Det dreier seg om hendelser ved Bremnes Seashore AS sin lokalitet Apalvikneset i Hordaland, og Rauma Stamfisk AS sin lokalitet Gjerset Vest i Møre og Romsdal.

17.04.2018 | Akvakultur

Dimensjonering av fjellbolter

Fiskeridirektoratet har kommet med en avklaring angående dimensjonering av fjellbolter ved fortøyning av oppdrettsanlegg.

13.04.2018 | Akvakultur

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt Marine Harvest Norway AS avslag på søknaden om seks utviklingstillatelser til utvikling av konseptet "Skipet".

Se alle nyheter