Du er her:
 

Tildeling og tillatelser

 

Drift og tilsyn

 

Akvakulturloven og forskrifter

 

Delt kunnskap og erfaring

 

Statistikk - akvakultur

 

Tema

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Utviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Her kan du finne mer informasjon om tillatelsene, søkere, brev og vedtak og kunnskap fra utviklingsprosjektene.

 Illustrasjon Havbruksfondet CC Foto: David Lebech

Havbruksfondet

Fra og med 2016 skal 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

 

Erfaringsbase

Erfaringsformidling for støtte til akvakulturnæringens egen risikohåndtering

 

Tips om rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 55 23 83 37 / 911 03 277

 

Veiledere

Veiledere for akvakultur

 

Rømming

Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbeid, fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen.

 

Visningsanlegg

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

 

Landbaserte anlegg

Forskriften stiller krav til innehavere av akvakulturtillatelse og produsenter, leverandører, sertifiseringsorganer, prosjekterende og utførende foretak og inspeksjonsselskaper tilknyttet landbaserte akvakulturanlegg.

Nyheter

12.04.2019 | Akvakultur

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag avslått søknader om utviklingstillatelser fra Pelaqua Farming AS, Deltamerden AS og Unitech Salmo Solar AS.

05.04.2019 | Akvakultur

Gode miljøforhold under oppdrettsanleggene

Bunntilstanden under norske oppdrettsanlegg er god. Miljøovervåkingen fra 2018 viser at over 90 prosent av lokalitetene har god eller meget god bunntilstand.

29.03.2019 | Akvakultur

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Samba AS sin søknad om 6 utviklingstillatelser til konseptet «Hjulet». Fiskeridirektoratet har også avslått NSF AS sin søknad om 12 utviklingstillatelser til konseptet «Green Seafarm».

22.03.2019 | Akvakultur

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag avslått søknad fra Askvik Aqua AS om fire utviklingstillatelser til konseptet «Forza Askvik».

Se alle nyheter