siden er flyttet til http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/skjema/fiskermanntall