Utforming av regelverk

Programmet har som mål å gjøre tilpasninger av relevant regelverk for å legge til rette for uttesting og implementering av nye teknologiske løsninger for automatisert ressursregistrering, ettersom dagens regelverk ikke nødvendigvis er tilrettelagt for automatisering og digitalisering av ressursregistreringen.

Fiskeridirektoratet vil derfor gjennom programmet utarbeide pilotprosjekter, lage dispensasjonsordninger eller endre regelverket der det er nødvendig, for å gi næringen, leverandørindustri og FoU-miljøer insentiv til å starte og delta i prosjekter som tar i bruk nye teknologiske løsninger som bidrar til at de overordnede målsettingene nås.

Når teknologi er utprøvd, verifisert og kommersialisert vil Fiskeridirektoratet videre arbeide for permanente endringer i gjeldende lovverk.