Prosjektutlysning: Merking av kongekrabbe

PwC har på oppdrag fra, og i samarbeid med Fiskeridirektoratet gjennomført en mulighetsstudie for å avdekke hvilke typer merkeløsninger som er relevant for merking og senere sporing av kongekrabbe som omsettes i Norge.

Anbefalingene fra dette prosjektet vil danne grunnlag for en videre pilotfase for å teste de aktuelle teknologiene i praksis.

Dyrevelferd for kongekrabber ved ny merketeknologi (PDF, 255.4 kB)

Sluttrapport til utredningsprosjekt for merking av kongekrabbe (pdf, 5.8 MB)

Oppdatert: 22.03.2022