Fiske i EU-sonen og i britisk sone

Norge har ikke inngått fiskeriavtaler med EU og Storbritannia for 2021, men det er en midlertidig avtale med EU om adgang til å fiske i Skagerrak i januar 2021.

Fra 1. januar 2021 kunne ikke norske fartøy fiske i britisk sone eller i EU-sonen. På samme vis kan ikke fartøy fra EU og Storbritannia fiske i Norges økonomiske sone.

Når Norge har inngått avtaler med EU og Storbritannia vil informasjon bli lagt ut her på fiskeridir.no.

Midlertidig fiskeriadgang i Skagerrak

Norge har inngått en midlertidig avtale med EU om gjensidig adgang til å fiske i hverandres soner i Skagerrak i januar 2021, i påvente av fullstendige avtaler mellom Norge og EU. Adgangen gjelder fartøy som tradisjonelt fisker i Skagerrak på denne tiden av året.

Søknader om lisens

Søknader om lisens i britisk sone skal ikke sendes inn igjen. UKSIA, som behandler lisenser i Storbritannia, vil prosessere mottatte søknader fra Norge så snart de nødvendige avtalene er på plass.