Evaluering av bruk av akustiske pingere i Vestfjorden i 2021

Vi viser til krav om bruk av akustiske pingere ved garnfiske i statistikkområde 00 (Vestfjorden) som trådde i kraft 1. januar 2021. Påbudet gjelder til og med 30. april 2021. Etter årets sesong vil Fiskeridirektoratet gjennomføre en evaluering av påbudet om pingere ved garnfiske.

Norges fiskarlag og Norges kystfiskarlag er invitert til å delta i evalueringen. Nærmere detaljer vil vi komme tilbake til, men brukererfaring vil være en viktig del av evalueringen.

I den sammenheng vil Norges fiskarlag og Norges kystfiskarlag bidra med å registrere hendelser med mistede og skadede pingere.

Det er viktig at ødelagte pingere tas vare på og kan oversendes Fiskeridirektoratet på forespørsel. På den måten vil fiskeriorganisasjonene kunne bidra med viktige faktagrunnlag inn mot evalueringen.

Registrering av hendelser føres etter følgende oppsett:

Fartøynavn Reg.nr

Pingertype

Mistet pinger (antall)

Skadet pinger
(antall)

Årsaksbeskrivelse

Vi ber fiskere som mister eller skader pingere ta kontakt med sin fiskeriorganisasjon for registrering.

Havforskningsinstituttet vil evaluere bruken av pingere etter årets sesong med hensyn til bifangstreduksjon.