Omregningsfaktorer – tabell

Tabellen viser omregningsfaktorer for produkter av ulike arter som landes.