Marin forsøpling

Denne og underliggende sider er under utvikling.
Marin forsøpling er avfall av ikke-organisk materiale, i hovedsak plast, som er på avveie i havet. Marin forsøpling er et globalt problem, og er en trussel mot dyrelivet og fremtiden for havet som matfat. Fiskeridirektoratets ansvarsområde dekker avfall med kilde knyttet til sjømatnæringen.

Fiskeri, akvakultur og fritidsfiske representerer kilder til marin forsøpling på forskjellige måter. 

«Livet i havet - vårt felles ansvar»

Fiskeridirektoratet er forpliktet til å arbeide mot å stoppe, redusere og fjerne marin forsøpling som kommersielt fiskeri, fritidsfiske er kilde og årsak til. 

Oppdatert: 26.03.2020