Fiske etter makrellstørje med not i 2022

Fiskeridirektoratet ønsker tilbakemelding på rulleringsliste for fartøy over 40 meter og fartøy under 40 meter i forbindelse med notfisket etter makrellstørje. Samtidig er det mulig for nye fartøy å melde seg på til fisket.

Fiskeridirektoratet viser til at Nærings- og fiskeridepartementet har åpnet for at det også i 2022 fiskes etter makrellstørje med not.

Ett fartøy over 40 meter og syv fartøy under 40 meter får anledning til å delta i fisket. I den forbindelse legger Fiskeridirektoratet ut listen over fartøy som står på rulleringslisten i de to gruppene, og ber om tilbakemeldinger dersom det er feil på listen eller dersom flere fartøy ønsker å melde seg på.

Fartøyene er nummerert på listen etter hvem som står for tur, men endelig liste er først klar når frist for tilbakemelding har gått ut.

Frist for tilbakemelding/påmelding er onsdag 16. mars. Etter dette vil fartøy som står for tur på listen få tilbud om å delta i fisket etter makrellstørje i 2022.

Fartøy over 40 meter (Ett fartøy får delta)

  1. Brennholm  H-1-BN
  2. Orfjord M-8-AV

Fartøy under 40 meter (Syv fartøy får delta)

  1. Edna Synnøve (ett år igjen av opsjonen på to år) SF-18-F – garantert deltakelse hvis takker ja
  2. Lise Beate (tidligere Vesterhav) TF-100-SE
  3. Albacore – SF-3-A
  4. Vestbris – SF-50-G
  5. Hillersøy – SF-246-A
  6. Spjæringen – Ø-300-H
  7. Bluefin – SF-12-F
  8. Sjarmør SF-17-SU

Tilbakemelding/påmelding sendes postmottak@fiskeridir.no og merkes med «fiske etter makrellstørje 2022 – not»