Fiske etter makrellstørje med not

Fiskeridirektoratet ønsker tilbakemelding på rulleringsliste for fartøy over 40 meter og fartøy under 40 meter i forbindelse med notfisket etter makrellstørje. Samtidig er det mulig for nye fartøy å melde seg på til fisket.

Fiskeridirektoratet viser til at Nærings- og fiskeridepartementet har åpnet for at det også i 2023 kan fiskes etter makrellstørje med not. Åtte fartøy får anledning til å delta i fisket.

Rulleringslistene for notfartøy over og under 40 meter slås sammen til én rulleringsliste. Fangstopsjon for deltakelse utvides fra å gjelde for 2 år, til 3 år.

Dato for refordeling av ubenyttede fartøykvoter settes til 15. august og 1. september 2023.

I den forbindelse legger Fiskeridirektoratet ut listen over fartøy som står på rulleringslisten, og ber om tilbakemeldinger dersom det er feil på listen eller dersom flere fartøy ønsker å melde seg på. Fartøyene er nummerert på listen etter hvem som står for tur, men endelig liste er først klar når frist for tilbakemelding har gått ut.

Fartøy som står på rulleringslisten for fisket etter makrellstørje i 2023.
 

Nummer

Fartøynavn

Registreringsmerke

1

Vestbris

VL-50-G

2

Hillersøy

SF-246-A

3

Spjæringen

Ø-300-H

4

Bluefin

SF-12-F

5

Orfjord

M-8-AV

6

Sjarmør

M-58-AV

7

Edna Synnøve

SF-17-SU