Rulleringsliste - fiske etter makrellstørje i 2021

I samråd med næring ble det besluttet å innføre en rulleringsliste for fiske etter makrellstørje. Det ble også tatt hensynet til behovet for kontinuitet i fisket ved at fartøyene som fikk tillatelse til å delta i fisket etter makrellstørje i 2020 fikk en opsjon på å fiske i ett år til.

Som følge av at kvoten er høy nok til at fartøyene kan delta i fisket også i 2021, vil alle fartøyene få denne muligheten i 2021.

Under er oversikt over rulleringslistene slik de så ut etter trekning i 2020. Vi gjør oppmerksom på at det kan være noen endringer i rekkefølgen på fartøyene på listen som følge av at fartøy har trukket seg fra deltakelse i 2020. Fartøy som ønsker å melde seg på listen kan gjøre det på eget skjema [her må vi ha inn påmeldingsskjema] innen 23. mars 2021.

Fartøy som fisker med line:

 Trekningsnr.

Fartøynavn

Registreringsnummer

Lengde

1

Pilen

M-16-SM

10,02

2

Fugløybuen 

N-328-G

18,02

3

Rosøy

SF-25-S

10,62

4

Kari

TR-42-F

10,03

5

Ine Marie

F-77-G

10,96

6

Polar Atlantic

N-58-ME

32,45

7

Havbris

M-55-SM

7,98

8

Ann Sofie

Ø-123-H

14,96

9

Tare

Under bygging

12,46

Fartøy som fisker med not og som er over 40 meter:

 Trekningsnr.

Fartøynavn

Registreringsnummer

Lengde

1

Brennholm

H-1-BN

75,4

Fartøy som fisker med not og som er under 40 meter:

 

Registreringsmerke

Fartøynavn

Lengde

1

Albacore

SF-3-A

26,13

2

Vestbris

SF-50-G

30

3

Hillersøy

SF-246-A

36,5

4

Spjæringen

Ø-300-H

27,91

5

Bluefin

SF-12-F

34,79

6

Orfjord

M-58-AV

34,85

7

Sjarmør

SF-17-SU

36,34

8

Vesterhav

SF-1-A

38,55

Oppdatert: 12.03.2021