Deltakelse i fisket etter makrellstørje i 2020

Trekningslisten for fartøy som ønsker å delta i fisket etter makrellstørje med line eller not i 2020 er klar.

Fiskeridirektoratet har foretatt trekning av påmeldte fartøy til fisket etter makrellstørje med not eller line. Trekningen danner grunnlag for en rulleringsliste, og fartøyene som har blitt trukket ut får en opsjon på deltakelse i fisket etter makrellstørje i to år. Det vil avhenge av størrelsen på den norske kvoten om disse to årene vil bli påfølgende eller ikke.

Vedtak om tillatelse til eller avslag på deltakelse i fisket vil bli sendt til alle de påmeldte fartøyene i løpet av uke 13. Mer informasjon om deltakelsen i fisket vil bli gitt i tillatelsen.

Dersom det skulle vise seg at et fartøy som får tillatelse til å delta i fisket likevel ikke ønsker å delta, eller dersom fartøyet ikke oppfyller vilkårene for deltakelse i fisket, vil det neste fartøyet på listen få tilbud om å delta i fisket etter makrellstørje.

Fartøy trukket ut til å delta i fisket etter makrellstørje 2020 er i uthevet/kursiv skrift.

Fartøy som fisker med line

I fisket etter makrellstørje med line er det tre fartøy som får adgang til å delta i 2020. Hvert av fartøyene får en kvote på 6 tonn makrellstørje.

Trekningslisten for fartøy som er påmeldt til fisket av makrellstørje med line i 2020 er som følger:

 Uttrekningsnr

Fartøynavn

Registreringsnummer

Lengde

1

Pilen

M-16-SM

10,02

2

Fugløybuen 

N-328-G

18,02

3

Rosøy

SF-25-S

10,62

4

Kari

TR-42-F

10,03

5

Ine Marie

F-77-G

10,96

6

Polar Atlantic

N-58-ME

32,45

7

Havbris

M-55-SM

7,98

8

Ann Sofie

Ø-123-H

14,96

9

Tare

Under bygging

12,46

Fartøy som fisker med not

Fartøy over 40 meter

I fisket etter makrellstørje med not er det to fartøy som får adgang til å delta i 2020. Imidlertid er det kun ett fartøy påmeldt i denne gruppen, og dette fartøyet får da delta i fisket. Fartøyet får en kvote på 32 tonn makrellstørje.

 Uttrekningsnr

Fartøynavn

Registreringsnummer

Lengde

1

Brennholm

H-1-BN

75,4

Fartøy under 40 meter

Som følge av at kun ett fartøy over 40 meter er påmeldt til fisket av makrellstørje med not, økes antall fartøy under 40 meter som fisker med not fra seks til syv. Hvert av disse fartøyene får en kvote på 32 tonn makrellstørje.

 Trekningslisten for fartøy under 40 meter som er påmeldt til fisket av makrellstørje med not i 2020 er som følger:

Registreringsmerke

Fartøynavn

Lengde

1

Albacore

SF-3-A

26,13

2

Vestbris

SF-50-G

30

3

Hillersøy

SF-246-A

36,5

4

Spjæringen

Ø-300-H

27,91

5

Bluefin

SF-12-F

34,79

6

Orfjord

M-58-AV

34,85

7

Sjarmør

SF-17-SU

36,34

8

Vesterhav

SF-1-A

38,55

Oppdatert: 25.03.2020