Deltakelse i merk–, slipp– og rekreasjonsfisket etter makrellstørje i 2021

Oversikten over hvilke lag som kan delta i merk- slipp og/eller rekreasjonsfisket etter makrellstørje er nå klar. Fiskeridirektoratet har, som tidligere år, lagt svært strenge kriterier til grunn ved utvelgelsen, og lag som har gode kunnskaper om det å fiske har derfor ikke nødvendigvis blitt godkjent til å delta i fisket, eventuelt kun blitt godkjent for deltakelse til rekreasjonsfiske etter makrellstørje.

Foreløpig mannskapspool til merk- slipp og rekreasjonsfisket etter makrellstørje i 2021. (pdf, 164.6 kB)*

*Det pågår fortsatt klagesaksbehandling, og listen er ikke endelig. Ta gjerne kontakt dersom du oppdager feil i listen.

Totalt mottok Fiskeridirektoratet 54 påmeldinger fra lag som ønsker å delta i fisket. I tillegg har en rekke personer som ikke er tilknyttet noe lag meldt seg på til mannskapspoolen. Dette innebærer at over 440 er påmeldt til merk- slipp og rekraesjonsfisket etter makrellstørje. Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet gått gjennom alle søknadene, og har på bakgrunn av dette gjort følgende vurdering:

  • 26 lag er godkjent for deltakelse i merk- og slippfisket i tillegg til rekreasjonsfisket etter makrellstørje. En del av disse lagene kan kun delta i merk- og slippfisket dersom en bestemt person er om bord som lagleder og kan ellers kun fiske på rekreasjonsfiskekvoten.
  • 13 lag er kun godkjent for rekreasjonsfiske etter makrellstørje. Dette er lag som innehar mye kunnskap, men der det fortsatt gjenstår noe før vi mener de kan delta i merk- og slippfisket. Lagene vil underveis i sesongen kunne søke om å få delta i merk- og slippfisket dersom de opparbeider seg relevant erfaring.
  • 15 lag har fått avslag på søknaden. Alle deltakerne i disse lagene har fått adgang til å delta i mannskapspoolen. Flere av lagene som har fått avslag har god erfaring om fiske, men Fiskeridirektoratet mener at lagene må opparbeide seg mer relevant erfaring for å kunne delta i merk- slipp og rekreasjonsfisket etter makrellstørje. Lagene som har fått avslag vil ikke kunne komme inn i fisket i løpet av 2021 sesongen på bakgrunn av erfaring de har opparbeidet seg andre steder.

Fiskeridirektoratet understreker at det kun er lag som har fått tillatelse til å delta i rekreasjonsfisket og merk- og slippfisket som kan fiske etter makrellstørje i 2021. Dersom andre enn lag som har fått spesifikk tillatelse til å delta i dette fisket fisker etter størje så vil dette bli forfulgt av Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet vil etterhvert legge ut oversikt over alle deltakerne i mannskapspoolen, men vi mangler fortsatt å få behandlet noen av søknadene. Under er oversikt over lagene som får delta i merk- slipp og rekreasjonsfisket etter makrellstørje i 2021. Vedtak knyttet til tildeling av tillatelse/avslag på søknad er på vei i Altinn, og lagene har i henhold til forvaltningsloven, klageadgang.

Merk- slipp og rekreasjonsfiske

Rekreasjonsfiske

1

Atlantic

A-Team Tuna

2

Berentsen

Averøy1

3

Big1

Fiskestanga

4

BigBlue

Gullsmedenga

5

Blega Southerntuna

Hardangertrolling

6

FairyTails

Karpelure

7

Ferd Actin

Kjeøya

8

Fredrikstad Trolling

Kjønnøya

9

Frøya

Korshamn

10

Lærdal

Olex Garmin

11

Morild Tuna Crew

Tuna Arendal

12

Offshore Hunter

Tunabird

13

Orion

Wicked Mermaid

14

Oslofjorden Tuna

Big Fish Hvaler

15

Penn Technotroll

16

Salmar

17

Seeberg

18

Shimano

19

Smørholm

20

Thumathun

21

Torshov Sportsfiske

22

Trøndertuna

23

Trutta Raymarine

24

Vardøy

25

Vestom

26

West Coast Tuna