Fiske etter makrellstørje i 2019 for sports- og rekreasjonsfiskere med stang

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at det i 2019 kan gis tillatelse til fire sports- og rekreasjonsfiskelag i stangfisket etter makrellstørje i perioden 13. mai til og med 31. desember 2019.

Det er tre parter i ICCAT (EU, Tyrkia og Norge) som tillater sports- og rekreasjonsfiske etter østlig makrellstørje, men Norge er det eneste landet som krever at all fangst skal merkes med spagettimerker. Hensikten med «merk- og-slipp» fisket er at fisket på den måten bidrar til økt kunnskap om arten.

Alle deltakerne i sports- og rekreasjonsfiskelaget må være bosatt i Norge.

Sports- og rekreasjonsfiskelag som vil delta i fisket etter makrellstørje må dokumentere at:

  • laget er egnet, bemannet og utrustet til sports- og rekreasjonsfiske etter makrellstørje
  • alle deltakerne i fiskelaget er bosatt i Norge

Se alle vilkår for deltagelse i sports- og rekrreasjonsfiske etter markellstørje i 2019.

Ved sports- og rekreasjonsfiske etter makrellstørje skal lagene merke levende og levedyktig makrellstørje med spagettimerke før den slippes. Sports- og rekreasjonsfiskelag som får adgang til å delta i fisket etter makrellstørje må, før fisket tar til, dokumentere at laget har fått tillatelse til å merke makrellstørjen med spagettimerke.

Dersom et sports- og rekreasjonsfiskelag får død eller døende makrellstørje skal det ta størjen med til land, og fisket kan ikke fortsette før neste dag.

Makrellstørje landet i forbindelse med sports- og rekreasjonsfiske kan ikke omsettes, men skal avregnes den norske kvoten avsatt til sports- og rekreasjonsfiske. Det er avsatt en kvote på ett tonn som skal dekke landinger av død eller døende makrellstørje. Når denne kvoten er estimert oppfisket vil sports- og rekreasjonsfisket bli stoppet. 

Oppdatert: 02.04.2019