Fritidsfiskere som har tillatelse til å fiske leppefisk med ruser i 2020