Du er her:

Registrert uttak av leppefisk i 2017

Oppdatert: 16.04.2018

Som en informasjon til næringen offentliggjør Fiskeridirektoratet jevnlig registrert fangst av leppefisk.

Omsatt leppefisk (antall i hele 1000) som rensefisk, fordelt på fangstområde og art i årene 2015-2017 (per 13.04.18)

Fangstområde

Art

2015

2016

2017

Skagerrak

Berggylt

            202

            247

            325

 

Bergnebb

         1 772

         2 103

         3 186

 

Grønngylt

         1 763

         1 921

         1 769

 

Blåstål/Rødnebb

              -  

              -  

              -  

Skagerrak Totalt

 

         3 737

         4 271

         5 280

Vestlandet

Berggylt

            821

            779

         1 200

 

Bergnebb

         4 427

         3 441

         5 746

 

Gressgylt

            290

            543

            623

 

Grønngylt

         7 067

         7 862

         8 649

 

Blåstål/Rødnebb

                2

                1

                3

Vestlandet Totalt

 

        12 606

        12 625

        16 222

Midt-Norge

Berggylt

            503

            399

            626

 

Bergnebb

         2 966

         3 068

         3 941

 

Gressgylt

              -  

              -  

              -  

 

Grønngylt

            969

         1 808

         1 682

 

Blåstål/Rødnebb

                1

              -  

              -  

 

Annen leppefisk

              -  

              -  

              -  

Midt-Norge Totalt

 

         4 439

         5 275

         6 248

Totalsum

 

        20 782

        22 172

        27 750

 Kilde: Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister per 13.04.2018