Nøkkeltall for de norske fiskeriene

Økonomiske og biologiske nøkkeltall fra de norske fiskeriene er kortfattet informasjon om norsk fiskerinæring.

Publikasjonen inneholder blant annet informasjon om fiskebestander, fangst og lønnsomhet for fiskeflåten, utviklingen i tallet på fiskere og fiskefartøy samt ulike mål på fangstkapasiteten.

Oppdatert: 02.04.2020