Fiskefartøy og fiskere, konsesjoner og årlige deltakeradganger - publikasjon (avsluttet)

I denne publikasjonen presenterer Fiskeridirektoratet statistiske oversikter for den norske fiskeflåten. Publikasjonen inneheld tidsseriar bakover i tid av varierande lengde og førebelse tal for 2019. Opplysningane er ajourført pr. 31.12. kvart år.