Overtredelsesgebyr - fiskeri

Forklaringer

  • «Uriktig rapportering av fangst» betyr at skipper har rapport for mye eller for lite fangst under utøvelsen av fisket og før landing, sammenlignet med landet kvantum.
  • «Brudd på elektronisk rapportering» innebærer andre brudd i forbindelse med skippers rapportering av sin aktivitet på sjøen.
  • Én sak betegner i denne oversikten et rettssubjekt, som kan være både skipper, mottak og kaiformann.
  • Alle saker som er saksbehandlet er med i oversikten - inkludert ca. 20% som ble trukket tilbake.

Les mer: overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven