Kontakt

Kvoteregister for NVG-sild

Om dataene

Denne oversikten er basert på det nye kontobaserte kvote- og fangstsystemet i Fiskeridirektoratet. Foreløpig er dette systemet kun implementert for fartøy i lukkede fiskerier etter norsk vårgytende sild. 
Utlistingen på fartøynivå inkluderer kun de kvotene som er aktive per dags dato.
Les mer: Fiskeridirektoratets nye kvoteregister

Om dataene            Hjelp            Lisens: NLOD            Kontakt