Fartøy i merkeregisteret

Oppdatert: 11.01.2019

Statistikk fra merkeregisteret, publisert 7. januar 2019

Fartøy, fordelt etter lengde, byggeår, alder, hestekrefter, tonnasje med mer. Totalt og på fylkesnivå for ulike tidsserier.

Fartøy, antall på kommunenivå 1980-2018