Fartøy i merkeregisteret

Oppdatert: 20.03.2018

Fartøy, fordelt etter lengde, byggeår, alder, hestekrefter, tonnasje med mer. Totalt og på fylkesnivå for ulike tidsserier.

Fartøy, antall på kommunenivå 1980-2017

Statistikk fra merkeregisteret, publisert 5. januar 2018