Du er her:

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer i 2018

Oppdatert: 19.12.2018

Vekestatistikken gjev eit oversyn over landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer nord og sør for 62°N fordelt på dei ulike reguleringsgruppene og blir basert på dei til ei kvar tid mottekne landings- og sluttsetlane frå fiskesalslaga.

Fangsttala for 2018 er førebelse.