Norges fiskerier

Oppdatert: 08.11.2018

Kvantum og verdi av landet fangst fra norske og utenlandske fartøy.

Tallene er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene og oppdateres regelmessig.

Tabellen for fangst landet fra norske fartøy inneholder tall for landinger i Norge og landinger direkte i utlandet, mens tabellen over fangst landet i Norge av utenlandske fartøy inneholder tall for direktelandinger i norske havner.