Norges fiskerier

Oppdatert: 04.03.2019

Kvantum og verdi av landet fangst fra norske og utenlandske fartøy 2008-2017.
Denne tabellen er fra og med 2018 ertstattet med en interaktiv presentasjon av fiskeridataene: Fangst fordelt på art

Tallene er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene og oppdateres regelmessig.

Tabellen for fangst landet fra norske fartøy inneholder tall for landinger i Norge og landinger direkte i utlandet, mens tabellen over fangst landet i Norge av utenlandske fartøy inneholder tall for direktelandinger i norske havner.