Du er her:

Månedsstatistikk Norge Russland – fangst og kvoter i hverandres respektive soner i 2018

Oppdatert: 08.03.2019

Oversikt over kvoter til Russland i Norges økonomiske sone og kvoter til Norge i Russlands økonomiske sone med tilhørende fangststatistikk.

Fangststatistikken baseres på fartøyenes rapporteringer til Fiskeridirektoratet.

Fangsttallene er foreløpige.

Statistikkfilene er tilgjengelige på engelsk.