Påmelding til ungdomsfiskeordninga

Du kan melde deg på ungdomsfiskeordningen for 2020 ved å fylle ut skjema for dette.

Digitalt skjema

Påmeldingsskjema for å delta i ungdomsfiskeordningen 2020

Formål med skjemaet

For å delta i ungdomsfiskeordninga.

Kven skal bruke skjemaet?

Ungdom mellom 12 og 25 år som ynskjer å delta i ungdomsfiskeordninga.

Krav om vedlegg

For fisket etter leppefisk, må kopi av leveringsavtale med godkjent kjøpar vere vedlagt ved registrering hos Fiskeridirektoratet.

Sjekk om du er påmeldt

Alle påmeldte til ungdomsfiskeordningen 2020

Oppdatert: 06.08.2020