Frafall av krav om betaling av årlig avgift for merkeregisteret

Skjema for å søke om frafall av krav om betaling av årlig avgift, eller andre spørsmål om faktura for årlig avgift for merkeregisteret.

Frafall årlig avgift for merkeregisteret (pålogging via ID-porten)

Kontakt Statens Innkrevingssentral

Du skal kontakte Statens Innkrevingssentral hvis:

  • det er feil navn, adresse eller beløp i fakturaen
  • fakturaen allerede er betalt
  • du ønsker betalingsutsettelse