Merkeregisteret – innmelding, endring og sletting

Fartøy som skal nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst skal føres inn i registeret over norske fiskefartøy, merkeregisteret. Det er et skjema for innmelding i registeret, og et skjema for endring, sletting eller salg av fiskefartøy i merkeregisteret.

Innmelding

Endring/sletting

Melding om endring, sletting eller salg av fiskefartøy i merkeregisteret (fartøyregisteret)

Formål med skjema

Innmelding av fiskefartøy til registrering brukes for å lette og strukturere meldinger til Fiskeridirektoratet om innføring i merkeregisteret av nye og brukte fartøy.

Melding om endring og/eller sletting av fartøy, brukes for å lette og strukturere meldinger til Fiskeridirektoratet om endring av eiersammensetning, endringer som gjelder fartøyet (lengde, motorskift mv.), sletting av fartøy fra merkeregisteret, samt eierskifte når fartøyet selges innen samme kommune og ikke skal skifte merke.

Hvem skal bruke skjemaene?

Fartøyeier eller fartøyeiers fullmektig.

Krav om vedlegg

Ved innmelding av fartøy og melding om eierskifte/endring av eiersammensetning, er det krav om at det vedlegges oppdatert aksjeeierbok/deltakerliste for alle foretak som er medeier i foretaket som eier fiskefartøyet. Krav om eventuelle vedlegg vil også kunne ses i ervervstillatelsen.

Oppdatert: 17.09.2020