Skjema for påmelding til fisket etter makrellstørje for fartøy som fisker med line og not

Skjema for å delta i påmelding/loddtrekning til makrellstørjefiske i 2021.

Skjema for påmelding til fisket etter makrellstørje for fartøy som fisker med line og not (pålogging via ID-porten)

  Hvem skal bruke skjemaet?

  Når kan skjemaet brukes?

  Frist

  Frist for å melde seg på til dette fisket er mandag 23. mars kl. 23.59.

  Du kan eventuelt sende påmelding pr. post til:

  Fiskeridirektoratet pb. 185 Sentrum, 5804 Bergen. Påmelding merkes med «makrellstørje - line», eller «makrellstørje – not».

  Dersom påmelding sendes pr. post ber vi deg om at du kontakter oss på tlf 41691457 innen fristens utløp, da postgangen kan ta svært lang tid.

  Oppdatert: 17.03.2021