Påmelding til fisket etter makrellstørje

Påmelding/loddtrekning til fisket etter makrellstørje for fartøy som fisker med line og not.

Nytt skjema kommer når det er klart for påmelding til sesongen 2022.

    For 2021

    Frist for å melde seg på til fisket er mandag 23. mars kl. 23.59.

    Du kan eventuelt sende påmelding pr. post til:

    Fiskeridirektoratet pb. 185 Sentrum, 5804 Bergen. Påmelding merkes med «makrellstørje-line», eller «makrellstørje-not».

    Dersom påmelding sendes pr. post, ber vi om at du kontakter oss på telefon, 416 91 457, innen fristens utløp, da postgangen kan ta svært lang tid.