Kurs for fiskerikyndige

Formål med skjemaet

Skjemaet skal brukes for å søke om plass på kurs for fiskerikyndige.

Hvem skal bruke skjemaet?

Søkerne må oppfylle følgende vilkår ifølge Ressursforskriften §11:

Den som skal praktisere som fiskerikyndig skal ha gjennomført og bestått prøve for godkjent kurs. Oljedirektoratet fastsetter det faglige innholdet, tid og sted for slikt kurs og utsteder kursbevis. Det kan kreves egenandel for deltakelse på kurset.

Den som skal delta på kurset må beherske norsk og engelsk og kunne dokumentere at vedkommende i løpet av de siste fem årene har vært aktiv fisker i minst tolv måneder til sammen.

Det må dokumenteres kunnskap om fiskeriaktiviteten i de farvann hvor det seismiske fartøy skal operere, differensiert etter sør for 62 grader nord, mellom 62–67 grader nord og nord for 67 grader nord.

Vedkommende må som minimum ha navigasjonssertifikat for fiskeskipper klasse B eller D 5 uten begrensninger. I tillegg er det krav om minimum 1 års erfaring som skipper/styrmann.

Elektronisk søknadsskjema

Påmelding til kurs for fiskerikyndige 2021

Søknadsfristen er 19.09.2021.

Dette skjemaet krever innlogging med IDporten. Når du bruker ID-porten kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten blir brukt som innlogging til en rekke offentlige tjenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Du finner veileder til de ulike innloggingsmetodene på ID-porten sine hjelpesider

Kontakt ID-portens brukerstøtte dersom du har spørsmål om innlogging

Oppdatert: 01.09.2021