Påmelding til ungdomsfiskeordninga

Du kan melde deg på ungdomsfiskeordningen for 2020 ved å fylle ut skjema for dette. 

Digitalt skjema

Påmeldingsskjema for å delta i ungdomsfiskeordningen 2020

Formål med skjemaet

For å delta i ungdomsfiskeordninga.

Kven skal bruke skjemaet?

Ungdom mellom 12 og 25 år som ynskjer å delta i ungdomsfiskeordninga.

Krav om vedlegg

For fisket etter leppefisk, må kopi av leveringsavtale med godkjent kjøpar vere vedlagt ved registrering hos Fiskeridirektoratet. 

Oppdatert: 22.09.2020