VMS strømbrudd

Skjema for å sende melding om avslått/påslått VMS sporingsutstyr.

Skjema for melding om avslått/påslått VMS posisjons-rapporteringsutstyr (pålogging via ID-porten)

Formål og vilkår

Alle fartøy som har VMS sporingsutstyr som er typegodkjent av Fiskeridirektoratet skal bruke skjemaet.

Oversikt over godkjent VMS utstyr

Skjemaet skal også brukes av leppefiskfartøy med LookOut Lite sporingsenhet.

I utgangspunktet er det ikke tillatt å slå av sporingsutstyret, men hvis fartøyet går i opplag eller på verksted, er det mulig å søke om å få slå av utstyret. Dersom skipperen får skjemaet i retur, godkjent av Fiskeridirektoratet, kan sporingsutstyret slås av.